Često postavljanja pitanja

Pronađite odgovor

Joombooz doo obezbediće podučavanje gradiva koje je tema edukacije putem svog struĉnog osoblja i gostujućih predavača. Polaznici dobijaju sertifikate o stečenom znanju ukoliko ispune uslove predviđene za to.
Cena rezervacije mesta na edukaciji je 3000 dinara i ona se plaća prilikom potpisivanja ugovora. Taj iznos se umanjuje od celokupnog iznosa kursa i ne utiče na pojedinačni iznos rata (ako se plaćanje vrši u ratama). U slučaju da ne bude dovoljnog broja polaznika ili se iz nekih drugih razloga edukacija odlaže, uplaćeni novac se vraća.
Polaznik je obavezan da plati pohađanje kursa na jedan od sledećih načina: varijanta a) jednokratno ceo iznos na dan potpisivanja ovog ugovora. varijanta b) uplatom na žiro-račun Joombooz doo: 160-356482-55 sa pozivom na broj ugovora varijanta c) na 2-4 rate, prema dogovoru. Za plaćanje na rate ne važe popusti, sem ako drugačije nije naglašeno!
Pokretanje edukacija je uslovljeno minimalnim brojem polaznika predviđenim za svaki kurs. Maksimalan broj polaznika je osam, sem ako nije drugačije organizovano. Joombooz doo zadržava pravo da zameni edukatora određene grupe, odnosno učionicu u kojoj se održava kurs, u skladu sa potrebama.
Polaznici treba da razmotre svoje lične obaveze pre upisa na kurs, s obzirom da se povraćaj novca moţe izvršiti najkasnije dan pre početka kursa. Takođe, povraćaj novca se ne može tražiti za propuštene časove, niti može biti dozvoljeno prebacivanje upisnine za naredni upisni rok. Povraćaj novca će biti izvršen svim polaznicima koji prilože pismeni zahtev i priznanicu o plaćenom kursu u periodu određenom za otkazivanje, odnosno najkasnije dan pre početka kursa. Pismeni zahtev za poništavanje kursa moguće je poslati putem e-maila (email: info@itea.rs ili info@joombooz.com). Poništavanje kursa ne može biti prihvaćeno putem telefona ili pošte. Obaveštenja o poništavanju kursa primljena nakon predviđenog roka neće biti prihvaćena. Takođe, nije moguće prenošenje uplate za kurs u naredne upisne rokove za nepohađane časove.
Polaznici će dobiti potrebnu literaturu i sve ostale materijale potrebne za uspešno pohađanje edukacija. Uz specifične kurseve se dobija namenski softver s kojim polaznici mogu unapređivati svoje znanje i kod kuće, van predavanja. Uz edukacije na kojima se radi na izradi web sajtova/blogova polaznici dobijaju in.rs domen (plaćena registracija godinu dana, mogućnost aktiviranja i drugih domena uz doplatu), web hosting sa cPanel-om (u toku trajanja kursa, plus mesec dana preko – postoji mogućnost kupovine hosting paketa - www.bankerhosting.rs/hosting/), premium WP teme... Određeni broj časova na pojedinim kursevima će se održavati na lokacijama gde će polaznici moći praktično da realizuju i primene svoja stečena znanja.
Ako se u istom ciklusu prijave (nije neophodno na istom kursu) dva ili više polaznika koji su u direktnom srodstvu, stiču pravo na 10% popusta na ukupnu sumu. Ukoliko se na osnovu Vaše preporuke u ciklusu upiše još jedan ili više polaznika, koji nisu prethodno bili naši polaznici, svako pojedinačno ostvaruje popust od 10%. Popusti ne važe ako se plaćanje vrši u ratama i ne mogu se sabirati sem ako drugačije nije naglašeno. Specijalne popuste na sve kurseve imaju lica koja ostvaruju prava ili usluge u skladu sa propisima iz oblasti socijalne zaštite i nezaposlena lica u skladu sa propisima iz oblasti zapošljavanja, kojima je potrebna pomoć i podrška radi savladavanja socijalnih, materijalnih i životnih teškoća, i to: - lica koja ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć ili pomoć za osposobljavanje, odnosno novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti; - dugoročno nezaposlena lica starija od 50 godina života; - pripadnici etničkih zajednica kod kojih je utvrđena stopa nezaposlenosti na teritoriji jedinice lokalne samouprave viša u odnosu na prosečnu stopu nezaposlenosti u Republici Srbiji; - osobe sa invaliditetom; - interno raseljena i izbegla lica; - samohrani roditelji ili supružnici iz porodice u kojoj su oba supružnika nezaposlena; - povratnici po sporazumu o readmisiji; - lica koja su bila na izdržavanju kazne zatvora; - žrtve trgovine ljudima, zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja ili eksploatacije; - lica koja se suočavaju sa egzistencijalnim teškoćama zbog zavisnosti od alkohola, droga ili drugih opojnih sredstava, posle završetka programa odvikavanja; - druga teže zapošljiva lica u skladu sa propisima o zapošljavanju, odnosno drugi korisnici u skladu sa propisima iz oblasti socijalne zaštite. Polaznici sa vaučerima ostvaruju procentualno popuste na punu cenu edukacija. Popusti koji se ostvaruju vaučerima, promo kodovima ili na neki treći način se ne sabiraju sa ostalim popustima.

Ukoliko niste pronašli odgovor, pišite nam na e-mail.